• Hướng dẫn vận hành cắt với máy hàn cắt đa năng Multiplaz 3500

    CHÚ Ý!
    Đọc kĩ hướng dẫn trước khi vận hành súng hàn. Chú ý các điều khoản về an toàn khi sử dụng máy cắt , chú thích về các điều cấm cũng như cần lưu ý cẩn trọng. Nghiêm chỉnh tuân theo các quy tắc .
    Các bước vận hành hàn với máy hàn cắt đa năng Multiplaz 3500    Tư vấn kỹ thuật ứng dụng máy cơ điện: Hướng dẫn vận hành hàn với máy hàn cắt đa năng Multiplaz 3500

  • You might also like