• Hướng dẫn vận hành hàn với máy hàn cắt đa năng Multiplaz 3500

  Máy hàn cắt plasma Multiplaz 3500
  CHÚ Ý!
  Đọc kĩ hướng dẫn trước khi vận hành súng hàn. Chú ý các điều khoản về an toàn khi sử dụng, chú thích về các điều cấm cũng như cần lưu ý cẩn trọng. Nghiêm chỉnh tuân the0 các quy tắc .

  Các bước vận hành hàn với máy hàn cắt đa năng Multiplaz 3500

  Tư vấn kỹ thuật ứng dụng máy cơ điện: Hướng dẫn vận hành hàn với máy hàn cắt đa năng Multiplaz 3500

 • You might also like